fbpx

Dobrodošli !

SLEDI NAM:

V Revijo
V PROFIL

Ōkami

portal za živalsko starševstvo

30 06, 2022

Naravna komunikacija s konjem

2022-07-01T23:31:35+02:0030. junija, 2022|

Naravna komunikacija s konjem pomeni, da z njim navežemo stik, ki izhaja iz globokega razumevanja naše in konjeve osnovne narave. V takšnem stiku skozi čuječnost razvijamo sposobnost opazovanja in globokega poslušanja.

28 02, 2022

Primeri dobre prakse uvajanja konj v čredo – 2. del

2022-03-01T22:34:16+01:0028. februarja, 2022|

Nekatere konje, ki jih omenjam v nadaljevanju, ste spoznali že v prvem delu prispevka, saj so črede na ranču žive strukture, pri katerih se ves čas prilagajamo potrebam konj in njihovih lastnikov ter jim poskušamo omogočati čim bolj naravno in optimalno konjsko življenje.

28 02, 2022

Primeri dobre prakse uvajanja konj v čredo – 1. del

2022-03-01T22:46:51+01:0028. februarja, 2022|

V predhodnih prispevkih o uvajanju konj v čredo sem pisala o splošnih teoretičnih smernicah glede procesa, kot tudi o natančnem poteku praktičnega dela samega uvajanja. V nadaljevanju pa vam predstavljam nekaj primerov dobre prakse uvajanja konj v čredo, ki so bili zahtevnejši in so trajali dlje časa zaradi posebnosti konj.

22 01, 2022

Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 2. del

2022-02-21T20:15:01+01:0022. januarja, 2022|

V prvem delu prispevka sem pisala o predpripravi na prihod novega konja in prvih dneh, ko se konj spoznava s posameznimi člani črede. V nadaljevanju bom pisala o drugem delu procesa uvajanja, ko je konj že pripravljen na selitev iz lastne ograde v skupno, kjer se nahaja še vsaj eden ali več konj, ki jih ne pozna od prej.

13 07, 2021

Aktivna prosta reja

2022-02-21T20:51:52+01:0013. julija, 2021|

Vedno več lastnikov konj pri nas se v zadnjih desetletjih odloča za drugačne oblike njihove nastanitve, kot je uhlevljanje, in sicer za oskrbo v tekalnih boksih, t. i. lauf boksih, aktivnem odprtem hlevu ali »lauf štali« in drugih oblikah proste reje. K temu je pripomoglo tudi zavedanje, da bolje kot se bo konj počutil, več je možnosti, da bo pri delu z nami lepše in bolj voljno sodeloval, dobro zasnovano življenjsko okolje pa lahko izboljša tudi njegovo zdravstveno stanje.

11 07, 2021

Oblikovanje črede in uvajanje konja v čredo

2022-02-21T20:53:49+01:0011. julija, 2021|

V zadnjih letih se je zavedanje lastnikov konj o prednostih nastanitve konja v prosti reji ali t. i. odprtem hlevu precej povečalo in s tem se je povečalo tudi zanimanje za tako rejo. Čeprav je to za večino konj primernejše od nastanitve v hlevu, saj v večji meri zadovolji njihove naravne potrebe, pa je treba vedeti, da prinese to s seboj tudi svojevrstne izzive in se moramo zato oblikovanja čred in uvajanja konj v novo čredo lotiti premišljeno in postopoma.

26 05, 2021

Temeljna oskrba konj

2022-09-03T13:43:17+02:0026. maja, 2021|

Temeljna oskrba konj je precej širok pojem, saj jo v praksi do določene mere narekujejo okolje, v katerem konj biva, namen uporabe konja in zmožnosti (fizične, časovne in finančne) ljudi, ki zanj skrbijo. Kljub temu pa je pri oskrbi konj treba slediti tudi naravnim smernicam, ki jih določa ustroj konja - primeren bivanjski prostor, družba in gibanje, prehranjevanje, oskrba kopit, zob, veterinarska podpora.

26 05, 2021

Naravna oskrba kopit – kaj so nas naučili ameriški mustangi

2022-02-21T21:12:53+01:0026. maja, 2021|

Naravni pristop k oskrbi konja je tudi t. i. režim barefoot, ki se je razvil z raziskovanjem prepletanja naravnih mehanizmov. Ta režim oskrbe zagovarja v osnovi, da naravno izpopolnjeni konji za življenje in delo ne potrebujejo podkev. Umetno je namreč, kar je naredil človek, to pa še ne pomeni, da mora biti kar počne, v nasprotju z naravnim, kot so, na primer, železne podkve, temveč lahko z naravo sodeluje in konju omogoči polni razvoj vseh atributov in jih celo dopolnjuje.

Title

Go to Top