Vzgoja reaktivnega psa

Ko govorim o reaktivnem psu, imam v mislih psa, ki se prehitro odzove na dražljaje iz okolja. Vzrok za tak odziv je vedno preobremenjenost, ki pa ima lahko različne izvore. Osebek je lahko preobremenjen zaradi nesigurnosti, strahu, frustracije, neizkušenosti, pretekle izolacije, bolezni, bolečine in podobno. Največji problem v naši družbi predstavlja agresiven odziv na pse in/ali ljudi, ker je po naših merilih to nesprejemljivo.

Petra Mohar - Vzgoja reaktivnega psa - Agresiven odziv

Za skrbnika je najbolj problematičen agresiven odziv na pse in/ali ljudi.

Načinov odpravljanja vedenja, ki ga družba jemlje kot problematičnega, je veliko. Mnogo načinov odpravi samo zunanje izražanje globljega problema in ne odpravi vzroka. To že samo po sebi pomeni, da je potrebno najprej poiskati in razumeti vzrok reaktivnosti, preden se lotimo njenega odpravljanja.

Za katero metodo se bomo odločili, je dostikrat odvisno od našega znanja, naših potreb, našega dojemanja psa in cilja, ki ga želimo doseči. Sama želim vzgojiti pse, ki so srečni, zadovoljni, samostojni in sposobni se soočati s težavami, ki jih prinaša življenje.

Mnogo načinov odpravi samo zunanje izražanje globljega problema in ne odpravi vzroka. To že samo po sebi pomeni, da je potrebno najprej poiskati in razumeti vzrok reaktivnosti, preden se lotimo njenega odpravljanja.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Pasti vzgoje reaktivnega psa

Za začetek odpravljanja neželenega vedenja je prvi in najpomembnejši ukrep, da psu onemogočimo, da bi vedenje izvajal. Za reaktivne pse to pomeni, da se izogibamo osebam, živalim, predmetom ali situacijam, ki v njem sprožijo neželeno reakcijo.

Namreč, večkrat, ko bo pes imel možnost izvajanja določenega vedenja, bolj se bo tako vedenje utrdilo in težje ga bo odpraviti. Postalo bo podzavestni odziv na dražljaj, ki ga v nekaterih primerih pes lahko posploši tudi na druge podobne dražljaje in situacije. Z izogibanjem stresnim situacijam zmanjšujemo stres in omogočamo lažje sprejemanje novosti ter učenje.

Petra Mohar - Vzgoja reaktivnega psa - Cilj določa način vzgoje

Na kakšen način bomo vzgajali psa, je odvisno od cilja, ki ga želimo doseči.

Drugi korak je ustvarjanje občutka varnosti in omogočanje izbire. Če naš pes negativno reagira na druge pse, je običajno naš cilj pokazati mu, da je lahko bližina psov prijetna oziroma predvsem, da je interakcija njegova izbira. Pokazati mu moramo, da se lahko vede tudi drugače, ne da bi se čutil ogroženega. To naredimo tako, da poiščemo razdaljo, na kateri se naš pes v prisotnosti drugega psa še vedno počuti udobno.

Udobno pomeni, da na psa ne reagira, se vanj ne zaganja, ne laja in vanj ne strmi nepremično. Na tej razdalji je sposoben mirnega opazovanja, odzivanja in nabiranja izkušenj. Udobna razdalja je lahko le nekaj metrov, nekaj deset metrov ali pa precej več. Če smo izzvali reakcijo, pomeni, da smo preblizu. Ko je naš pes sproščen na določeni razdalji, jo počasi zmanjšujemo, dokler ne pridemo do točke, ko je naš pes sposoben prijetne interakcije z drugimi psi.

ŌKAMI TRGOVINA –IZDELKI ZA PSE

Reaktivnost izhaja iz preobremenjenosti celotnega organizma in neželeno vedenje oziroma reakcija je le zunanji odraz počutja našega psa. Zato ni dovolj, da se soočimo samo z družbeno najmanj sprejemljivim simptomom, ampak se moramo problema lotiti celostno.

Petra Mohar - Vzgoja reaktivnega psa - Opazovanje iz razdalije

Predvsem prestrašenim psom daje opazovanje z razdalje občutek varnosti in s tem možnost učenja.  

Prehitre in po naših merilih pretirane reakcije so lahko povezane s fizičnimi oziroma zdravstvenimi težavami (če ne zadostuje obisk veterinarja, bo mogoče treba poiskati dodatne vire, kot so fizioterapija, kiropraktika, akupunktura in podobno), pomanjkanjem izkušenj ali pomanjkanjem možnosti izbire ter vpliva na lastno življenje.

Zato pustite psu, da vam sam pove, kaj je njemu prijetneje ali kaj bi raje izbral tisti dan, poskrbite, da so sprehodi res namenjeni njemu in se odpravite v nove kraje, ki jih bosta lahko skupaj raziskovala ter nabirala nove, prijetne izkusnje.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Vzgoja ali šolanje?

Petra Mohar - Vzgoja reaktivnega psa - Psi se odzovejo na prezahtevne situacije

Če v psu izzovemo reakcijo, pomeni, da je situacija zanj prezahtevna.

Pretirana in prehitra odzivnost se pojavi pri psih, ki se znajdejo v situaciji s katero se niso zmožni soočiti, kar jih spravlja v stres. V psu se sproži stresni odziv, ki sproži fiziološko reakcijo, na katero pes nima vpliva. Če pes nima vpliva na reakcijo, pomeni, da je tudi mi nimamo. To konkretno pomeni, da z ukazi “sedi”, “prostor”, “čakaj” in “poleg” reaktivnosti ne moremo odpraviti, potlačimo samo njeno zunanje izražanje.

Dostikrat v psu s tem sprožimo še dodaten strah, nelagodje, negotovost, frustracijo ali jezo, saj se čuti nemočnega proti nečemu, kar mu vzbuja neprijetne občutke. Zato moramo psu najprej omogočiti, da se počuti varnega, da se sprosti, da se je sposoben učiti novih stvari in se šele nato lotiti poslušnosti, če že mislimo, da jo potrebujemo.

Z ukazi “sedi”, “prostor”, “čakaj” in “poleg” reaktivnosti ne moremo odpraviti, potlačimo samo njeno zunanje izražanje in poglobimo problem.

DOMAČA STRAN
NAZAJ NA “ŽIVALSKI SOPOTNIKI”
NAZAJ NA “PSI”

Avtor: Petra Mohar, biologinja in svetovalka za vedenje psov

O MENI

Delite ŌKAMI članek 🐾

Staranje psov 3. del - hipotioridizem pri psih
Pasti vzgoje reaktivnega psa

*Spletne vsebine ŌKAMI so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Več si preberite tu.