Behaviorizem

Izraz izvira iz Amerike in povzema psihološko smer, kjer mišljenje in čustva živih bitij nista obravnavana na podlagi instinkta, posameznikovega doživljanja in prirojenih lastnosti, pač pa kot objektivna dejanja, ki so zvez med dražljaji in reakcijami.

Izraz behaviorizem se velikokrat uporablja tudi pri vzgoji živali in običajno ne zajema etološkega pogleda. V behavioristični smeri sta pri vzgoji velikorat izpostavljeni dve teoriji, in sicer klasično ter operatno ali instrumentalno pogojevanje.

Klasično pogojevanje pomeni, da se osebek ali žival odzoveta na dražlaj avtomatično, ker sta bili dve obliki dražljajev in odzivov večkrat ponovljeni v direktni medsebojni povezavi. Klasičen primer iz prakse bi bil, da vsakič, ko se iz tal dvigne posoda za hrano, žival ve, da dobi svoj obrok.

Operantno ali instrumentalno pogojevanje pomeni, da se osebek ali žival odzoveta na dražlaj na podlagi posledic. Posledice so lahko pozitivne (pohvala, nagrada) ali negativne (kazen). Primer iz prakse bi bil, da vsakič, ko se žival na vaše navodilo usede, dobi priboljšek in se bo zato še bolj potrudi. Primer instrumentalnega pogojevanja je obraten. Žival je kaznovana, če se ne usede.