PŠENICA KOVAČIČ
PŠENICA KOVAČIČdipl. slik. in uni. dipl. oblik., ISFM AdvCertFB
O MENI

AVTORSKO DELO

Spolno vedenje mačk

27. maja, 2022|

Spolna sla je mešanica (po)gona, vzburjenja in/ali osnovnega motivacijskega čustva sla. Fiziološko ga ne moremo izničiti, vendar ga lahko omilimo s skopitvijo, farmakologijo in/ali vedenjsko terapijo. Čeprav lahko o reprodukciji govorimo kot o smislu življenja, vendar ko želimo imeti mačke za družne živali, jim v imenu lažjega sobivanja le-to odvzamemo. Izjeme so mačkarne, kjer je razplod lepih mačk namen sam po sebi. A razstavni lepotni ideali niso vedno kazalniki zdravja.

Družabna igra med mačkami

29. marca, 2022|

Družabna igra uči in uri družabne ter motorične kompetence, pomaga modernim mačkam, ki živijo bolj kompleksno družabno (in notranje) življenje, da lažje shajajo ali celo uživajo v več mačjem ali živalskem domu.

O mačji igri

22. januarja, 2022|

Igra je dodatni primarni čustveni motivacijski sistem, ki je tudi med bolj zapletenimi. Lahko izhaja iz potrebe po iskanju, raziskovanju in pričakovanju ter izhaja iz motivacije po užitku in zadovoljstvu. Več o mačji igri.

Igrajmo se z mačko!

22. januarja, 2022|

V tem prispevku se bomo osredotočili na igro z mačko.  Igrače naj bodo čim bolj raznolike, ki mački nudijo različne senzorno-gibalne možnosti.

Debelost pri mačkah

20. decembra, 2021|

Vedno več notranjih mačk ima prekomerno težo. Debele mačke so nezmožne zahtevnejšega gibanja, ki jih v osnovi dela mačke in zato so bolj dovzetne za veliko bolezni.