Spolno vedenje mačk

Spolna sla je mešanica (po)gona, vzburjenja in/ali osnovnega motivacijskega čustva sla. Fiziološko ga ne moremo izničiti, vendar ga lahko omilimo s skopitvijo, farmakologijo in/ali vedenjsko terapijo. Čeprav lahko o reprodukciji govorimo kot o smislu življenja, vendar ko želimo imeti mačke za družne živali, jim v imenu lažjega sobivanja le-to odvzamemo. Izjeme so mačkarne, kjer je razplod lepih mačk namen sam po sebi. A razstavni lepotni ideali niso vedno kazalniki zdravja.

Pšenica Kovačič - Spolno vedenje mačk - Domača mačka

Domača mačka.

Neizživeta spolna sla se lahko kaže v razdražljivosti, nemirnosti, frustraciji in agresiji predvsem do ljudi ali celo hiperseksualnosti, skratka v celem spektru neprijetnih doživljanj in čustev. Kaže se lahko v spodaj opisanih spolnih vedenjih, ki so dimorfna za samce in samice.

Za družne mačke je bolje, da imajo omiljeno spolno slo, kot da je ne morejo potešiti. Mačka ni sposobna tega zatreti, saj je to avtomatizirano vodilo za več potomcev.

Pšenica Kovačič - Spolno vedenje mačk - Pasemska mačka

Pasemska mačka.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Družabna igra med mačkami

Sterilizacij in kastracija

O sterilizaciji in kastraciji mačk je veliko govora, predvsem zaradi prevelikega števila neželenih in brezdomnih mačk. Trenutno je to najbolj humana metoda preprečevanja mačjih legel, kontrola zdrave mačje populacije in nam neželenih vedenj.

Velika večina nam neželenih vedenj so za mačke običajna ali celo značilna za določen spol, starost, sezono … oz. so esenca mačke.

Določena nam nezaželjena vedenja mačk so za vrsto celo esencialna.

Pšenica Kovačič - Spolna vedenja - Mama in mladiček prostoživeče mačke.

Mama in mladiček prostoživeče mačke.

Spolno vedenje

Premalo je zavedanja, kako paritveno obdobje psihofizično izčrpava nesterilizirano samico in nekastriranega samca. Intenziteta napora se razlikuje v življenjskem slogu, starosti in izkušenosti obeh mačk. Torej prosto gibajoča mačka bo izpostavljena večkratni paritvi z več samcem, kot (strogo) notranja mačka, ki morda enkrat uide.

Mački imajo poligamni paritveni sistem, samec se pari z več samicami in obratno, samica se pari z več samci. Samica je lahko deležna paritve z več samci v zelo kratkem času oz. skoraj istočasno. Posledica je leglo z več očeti in različno starimi mladički.

Pšenica Kovačič - Spolna vedenja - Mladički pasemske mačke

Mladički pasemske mačke

Spolno vedenje samcev

Značilna vedenja nekastriranih samcev so: vokalizacija, kot sta sovražno tuljenje in dvorjenje, pohajkovanje na dolge razdalje, splošna napadalnost in dominantnost, povečano agresivno vedenje in pretepi med samci, bodisi zaradi samic ali teritorija, ubijanje mladičev (infanticid), nam neustrezno izločanje in označevanje, običajno označevanje z urinom, zmanjšana naklonjenosti do ljudi ali celo agresivni odzivi ter več destruktivnega vedenja.

Tipična vedenja ob parjenju so: grizenje, naskok od zgoraj, nepremičen ugriz vratne gube, potiskanje medenice, erekcija in za samice boleča penetracija in sam spolni akt. Namreč samčkov penis ima keratinizirane bodice, ki ob umiku mačjega penisa zgrabijo stene nožnice samice in tako sprožijo ovulacijo.

Tipična vedenja ob parjenju so: grizenje, naskok od zgoraj, nepremičen ugriz vratne gube, potiskanje medenice, erekcija in za samice boleča penetracija in sam spolni akt.

Kastracija lahko le zmanjša dimorfno vedenje; osebnost in temperament mačke načeloma ostaneta nespremenjena oz. sta odvisni bolj od epigenetike (vpliva okolja in okolja prednikov). Maskulinizacija mačjih možganov se razvije že pri mladičih, zato se tipična moška vedenja, kot sta na primer rokoborba in igre parjenja, ne odpravita, temveč le omilita.

S skopitvijo se spolno moško vedenje lahko zmanjša za 80 %, prvi del hitro, drug del postopno. Predpubertetna kastracija, pred šestim mesecem starosti, naj ne bi bila bolj učinkovita kot kastracija po puberteti. Vendar kastracija pred spolno zrelostjo pomaga preprečiti razvoj sekundarnih spolnih znakov, kot so večja lica, večja produktivnost žlez na koncu mačjega repa, izbočenost penisa in bodice, telesna višina in bolj mišičasta konstitucija.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Obolenje spodnjega dela sečil mačk

Pšenica Kovačič - Spolno vedenje mačk - Spolni akt

Spolni akt.

Spolno vedenje samic

Samice so sezonsko poliestrične, kar pomeni, da imajo dva ali tri obdobja estrusa na leto. Pozimi, ko je hladno in temno, so lahko v anestrusu, ko je več dnevne svetlobe in je topleje, pa v estrusu. Spolna zrelost je odvisna od tega, kdaj so se skotile – spomladi in ne jeseni – od letnega časa, predvsem toplega podnebja, dolžine dnevne svetlobe in stika z drugimi netaktnimi mačkami, predvsem samci, ki lahko sprožijo spolno vedenje samice.

Poleg omenjenih dejavnikov spolna zrelost zavisi od teže, ki naj bi bila 80 % odrasle telesne teže, približno 2,5 kg ali starosti celo že pri štirih mesecih, a običajno med šestim in devetim mesecem starosti.

TRGOVINA mačke

Reprodukcijski ciklus

  • Anestrus: Je obdobje hormonske spolne nedejavnosti v hladnejših in temnejših mesecih. Takrat samci niso dobrodošli.

  • Proestrus: Je začetek paritvenega vedenja, a samica še ne pusti naskoka. Traja približno od enega do treh dni. Samica kaže manj agresivnega vedenja do samca, je bolj prijazna in naklonjena, dovoli kratke dotike, skupno nego, a na pretirano mačjo nadležnost se lahko odzove odločno ali agresivno. V tem času je več konfliktov med samicami in s samci kot med samci in samci. Samica je bolj živahna, več se drgne ob predmete, se valja, razteza, brca in vokalizira. Lahko tudi markira.

  • Estrus: V času pojanja je paritveno vedenje intenzivnejše, kot so paritveni klici, kopulacijski kriki, priklanjanje, valjanje, odmikanje repa, drgnjenje, položaj lordoze. Po parjenju se samica valja, preteguje in liže vulvo. Prisotnost samcev povzroči, da se samica še želi pariti in ta cikel traja od tri do devet dni. Samice se lahko med estrusom parijo več kot 50-krat, z različnimi samci v različnih časovnih obdobjih. Tako lahko nastanejo mladiči z več očeti (superfekundacija), nekateri so lahko celo različnih starosti (superfetacija).

    Če samci niso prisotni in ne pride do parjenja, potem ovulacija ni mogoča, samice so inducirane ovulatorke, kar pomeni, da je oploditev ustavitev gonitve.

  • Postestrus: Je čas, ko še ni prišlo do parjenja in oploditve oz. je čas med dvema paritvenima cikloma. Traja približno 9 dni. Odvisno od letnega časa lahko preide nazaj v estrus ali anestrus.

  • Diestrus: Diestrus pomeni, da je parjenje uspešno oz. je bila sprožena ovulacija. Brejost traja približno 67 dni. Takrat se razvija materinsko vedenje in lahko se ponovno agresivno vedejo do samcev. Po kotitvi se lahko samica po osmih do desetih tednih vrne v pojanje, še prej, če je mladiče izgubila.

Pšenica Kovačič - Spolno vedenje mačk - Znaki naklonjenosti

Znaki naklonjenosti.

Druge spolne težave so lahko povezane s stresom, stisko, lažno brejostjo, prezgodnjo ali zapoznelo kotitvijo, zanemarjanjem ali zapustitvijo mladičev, krajo mladičev, kanibalizmom ali hiperseksualnostjo

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Igrajmo se z mačko!

Spolno vedenje je ne glede na nevarnosti in napor njihovo naravno vedenje. Ljudje smo odgovorni za ugodne in plodne razmere mačk, prav tako za zdravo in nepreštevilno mačjo populacijo.

Pšenica Kovačič - Spolno vedenje mačk - Najpomembnejša skrb za prostoživeče mačke je sterilizacija in kastracija

Najpomenejša skrb za prostogibajoče mačke sta sterilizacija in kastracija. Zavetje, vir hrane ter vode so biološko sposobne najti same oz. poskrbimo za dobrine mi po higenskih, kakovostnih in ličnih standardih.

HOME
NAZAJ NA “ŽIVALSKI SOPOTNIKI”
NAZAJ NA “MAČKE”

Avtor: Pšenica Kovačič, dipl. slik. in uni. dipl. oblik., ISFM AdvCertFB

O MENI

Delite ŌKAMI članek 🐾

Kdo je kriv za obračanje sedla?
Staranje psov 3. del - hipotioridizem pri psih

*Spletne vsebine ŌKAMI so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Več si preberite tu.