Dejan Bordjan

Zgodnje otroštvo sem preživel v mestu, osnovnošolski čas pa precej bližje naravi in od takrat je narava del mojega življenja. Imel sem srečo, da smo na dvorišču še imeli travnik, bogat z metulji in travniškimi cvetlicami. Po srednji šoli sem se odločil za študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, tu pa sem se seznanil z več skupinami organizmov in se najbolj resno posvetil pticam. Izbral sem si jih tudi za temo diplomske in doktorske naloge.

Ptice so me spremljale tudi na poklicni poti, saj so bile del mojih službenih dolžnosti pri večini dosedanjih zaposlitev. Pri vseh zaposlitvah pa sem izpopolnjeval svoje znanje o procesih in zakonitostih, ki usmerjajo naravo.

Ostati na tekočem z aktualnimi spoznanji na področju ekologije ter biologije ptic in velikih zveri pa je nujno tudi pri moji trenutni zaposlitvi na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti. Ob prebiranju akademskega znanja si nabiram izkušnje z rednim opazovanjem, beleženjem in fotografiranjem narave, še najbolj pa me zanimajo odnosi med organizmi v naravi in dinamični del ptičjega leta, to je selitev.

Že od študijskih let me veseli tudi predajanje znanja, zato sem opravil že veliko predavanj, vodil izlete za opazovanje ptic in bil mentor na mnogih taborih, in to v zadnjih letih predvsem na mladinskih ornitoloških taborih. Zdaj iščem navdih pri urejanju zelenjavnega vrta, na sprehodih po gozdu in v gorah.

  • Študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 2001–2006, diplomsko delo: Disperzija mladičev in dnevna počivališča lesne sove/Strix aluco in kozače/Strix uralensis.
  • Podiplomski študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 2008–2013, doktorska disertacija: Vpliv nadmorske višine na gnezditveno biologijo velike sinice/Parus major Linnaeus, 1758.
  • Zaposlitve: Notranjski regijski park, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Nacionalni inštitut Slovenije, Lanius, s. p., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani