O meni

Sem Helena Pauko. Po osnovni izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka agrikulture, to izobraževanje sem končala septembra 2019 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Od nekdaj sem imela željo postati veterinarka, a se moja ideja o veterini ni uresničila. Vendar pa me je v zadnjem letniku študija na 1.stopnji programa navdušil mentor moje diplomske naloge za meni takrat še nepoznano vedo – etologijo. To področje sem videla kot nek potencial in prostor za osebno rast, zato sem se odločila, da je to področje, ki ga želim v življenju odkrivati. Tako sem po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih nadaljevala izobraževanje na dunajski veterinarski univerzi. Trenutno sem še vedno študentka druge stopnje magistrskega programa Human-Animal Interactions na dunajski veterinarski univerzi (Veterinärmedizinische Universität Wien), ki ga nameravam zaključiti še letos (oktobra 2022). Uradno pridobimo študentje naziv MSc of Science, menim pa, da glede na samo izobraževanje in specializacijo pridobimo široko strokovno izobrazbo s področja živalskega vedenja (psihologije) ter živalim primerne, etične in prijazne oskrbe, saj program v splošnem združuje področja živalskega vedenja, živalske dobrobiti, primerjalne medicine ter filozofije in etike.

Na začetku sem bila prepričana, da bodo psi tista živalska vrsta, s katero si v prihodnosti želim delati, saj sem kot otrok odraščala s psom. Po prvem letu študija na 2. stopnji pa sem ugotovila, da so mačke tista živalska vrsta, ki je bila »ustvarjena zame«. Začutila sem neko povezavo, nek »klik«, ki mi je pravil, da sem na nek način ustvarjena za mačke. To me je privedlo do tega, da sem se odločila delovati na področju celostnega etičnega in mačkam prijaznega pristopa. V sklopu magistrske naloge smo razvili protokol za ocenjevanje dobrobiti mačk v (slovenskih) zavetiščih za živali, s katerim si želimo izobraziti oskrbovalce, veterinarje ter nenazadnje vse, ki so aktivno vključeni v področje felinologije, da bi lahko temu primerno ustvarili mačkam prijazno okolje, v katerem bodo lahko izražala svoja naravna vedenja.

Poleg študijskih dejavnosti sem se leta 2021 odločila tudi za spletno izobraževanji Fear Free Shelters in februarja 2022 pridobila naziv Fear Free Graduate. Prav tako sem se izobraževala na spletnih predavanjih Pšenice Kovačič ter leta 2021 delovala kot asistentka v sklopu njene mačje svetovalnice MinamiKat. Na izobraževanju za mačje varuške sem pridobila naziv certificirana mačja varuška, zato pogosto opravljam oskrbo mačk na domu. Prav tako sem se v letih 2021 in 2022 udeležila slovenskega mačjega kongresa, kjer so predavali veterinarji, ki aktivno delujejo na področju felinologije. V Zavetišču za živali Maribor že drugo leto delujem kot prostovoljka, med drugim sem v poletnem času pomagala pri izvedbi izobraževanja za oskrbnike mačjih dudarčkov, kjer sem predavala o primerni socializaciji mačjih mladičev. Kot prostovoljka sem občasno tudi skrbela za mačje dudarčke na domu. Prav tako sem glavni veterinarki mariborskega zavetišča Mojci Grilc pomagala pri delu v ambulanti. Delo je obsegalo sprejem in pregled živali, pomoč pri odvzemu krvi in cepljenju/čipiranju, dajanje različnih zdravil, pripravo živali na poseg, čiščenje in kopanje mačk, sodelovanje pri sterilizacijah in kastracijah živali. Skrbela sem tudi za higieno okolja, kirurških instrumentov ter vzpostavljala živalim prijazne načine pregledovanja in rokovanja, katerih cilj je bil zmanjšati stres živali ob obisku veterinarja.

Januarja 2022 sem v sklopu dogodkov Kluba mariborskih študentov izvedla dve samostojni predavanji s področja mačjega vedenja, mačje dobrobiti in temu primernega ravnanja ter oskrbe.

Moja vizija je odpreti mačjo svetovalnico in tako delovati ne samo na področju svetovanja, ampak tudi oskrbe mačk na domu. Dandanes se vedno več oskrbnikov mačk kot psov spopada z različnimi vedenjskimi težavami, zato je povpraševanje po takih svetovanjih vedno večje. V Sloveniji si želim dvigniti znanje o mačkah na višji nivo, saj ljudje nimajo osnovnega znanja o mačjem vedenju niti o njihovih osnovnih ter nadstandardnih potrebah. Zagoztovo pa je razumevanje mačk in sobivanje z njimi moja velika strast.