Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del

Prispevek o oblikovanju črede in uvajanju konja vanjo ponuja veliko splošnih informacij o tem, na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju črede in uvajanju konj vanjo, vendar je potrebno za ustrezno in varno uvajanje konja v čredo vedeti še kaj več. Za vas sem pripravila nekaj prispevkov na temo črednega življenja, začenjam pa kar s praktičnim potekom uvajanja konja v novo čredo.

Opis poteka uvajanja v čredo temelji predvsem na izkušnjah uvajanja konj v čredinke z razmeroma omejeno količino prostora za konje in ne prostranih pašnikov, kjer se lahko konji mirno umaknejo en drugemu, zato se lahko konji v tovrstnih razmerah drugače obnašajo, kot na večjih predelih, kjer se zamotijo s pašo ali imajo na voljo več prostora za gibanje in umik.

ŌKAMI TRGOVINA – KRMNI DODATKI ZA KONJE

Prihod konja

Ko pripeljemo konja na posestvo, ga najprej spustimo v ogrado, kjer nima neposrednega stika z drugimi konji, da ima priložnost spoznati okolje in se nanj privaditi. Nekateri konji so ob prvem stiku z novim okoljem precej razburjeni in potrebujejo veliko prostora, da z gibanjem sprostijo napetost, zato jim je v ograjenem prostoru dobro ponuditi možnost prostega gibanja ali gibanje na lonži, če nismo prepričani ali bi morda konj utegnil preskočiti ograjo ali se nenadzorovano in sebi ter drugim nevarno gibati.

Ko se konj sprosti in umiri ter se tako lahko bolje osredotoči na vodnika, ga peljemo v zanj namenjen prostor.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Oblikovanje črede in uvajanje konja v čredo

Novi konj naj bo sprva ločen

Za nove konje sprva pripravimo posebno ogrado, lahko jo uredimo poleg čredinke, v kateri bo kasneje bival, ali celo pregradimo del obstoječe čredinke. Za zagotavljanje varnosti konj in seveda varnosti opreme, je smiselno onemogočiti neposreden stik konj preko ograje, kar pomeni, da naredimo dvojno ograjo iz električnega pastirja, ki sega višje od konja z dvignjeno glavo.

Na ta način se konji ne morejo vohati in se posledično poškodovati na ogradi ali celo pretrgati ograde in prehajati med ogradami, ko nas ni zraven. Konji se navadijo na prisotnost prišleka na daljavo in jim zato predstavlja manjšo grožnjo.

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del - primer enostavne ograde

Primer enostavne in hitro izvedljive izgradnje ločene ograde za novega konja, ki bo na začetku nastanjen ob čredi, v katero ga bomo kasneje umestili.

Postopno spoznavanje črede

Po tem, ko je konj nekaj dni preživel v ogradi brez fizičnega stika z drugimi konji in se navadil na okolje, ga lahko začnemo spoznavati s člani črede. Spoznavanje črede naj se dogaja v nevtralnem okolju, torej v prostoru, ki ni bivalni prostor (čredinka) nobenega od konj, najbolje v jahališču ali na ločenem pašniku, saj bo na ta način prisotnega manj stresa zaradi varovanja hrane in črede.

Novega konja je smiselno najprej spoznati z vodilnim konjem iz črede, saj bo le-ta prvi, ki bo stopil v bran svoji čredi. Pri spoznavanju dveh konj naj bo zagotovljena varnost vseh udeleženih in dovolj prostora za umik enega ali drugega konja ob spopadu. Pri uvajanju konj naj bosta prisotni vsaj dve osebi, in sicer oskrbnik, ki ima vzpostavljen vodilni položaj v čredi ali lastnik vodilnega konja in lastnik novega konja ali nekdo, ki na konja deluje pomirjajoče in ga obvlada. V nekaterih primerih je smiselno, da spoznavanje v celoti opravijo osebe, ki imajo izkušnje s tem oz. z delom s konji in znajo konja učinkovito pomiriti, saj je lahko lastnik konja v tem času pod velikim stresom in stres prenaša na svojega konja.

Novega konja je smiselno najprej spoznati z vodilnim konjem iz črede, saj bo le-ta prvi, ki bo stopil v bran svoji čredi.

Konja sprva spoznavamo na povodcu, nato ju lahko spustimo skupaj brez opreme, če ocenjujemo, da ne bo prišlo do hudih spopadov in poškodb. Načeloma prvo spoznavanje traja največ pol ure, nato konje vrnemo v njihove ograde.

Če ocenjujemo, da bi lahko konja preživela več časa skupaj pod nadzorom vsaj enega od vodnikov, ju lahko pustimo skupaj tudi nekaj ur (še posebej, če ju uvajamo na pašniku). Običajno je to takrat, ko konji ne izkazujejo večjega zanimanja za drugega konja, se nanj ne odzivajo intenzivno, torej so mirni eden ob drugem in na splošno ne kažejo znakov vznemirjenosti ali ogroženosti.

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del - spoznavanje preko ograde

Spoznavanje preko ograde je lahko sicer bolj varno, vendar konji pogosto ob spoznavanju zamahujejo s prednjimi nogami, zaradi česar se lahko na ograji tudi poškodujejo ali jo podrejo.

Če vodilni konj izkaže zanimanje za novega konja in ocenjujemo, da ga bo sprejel v čredo, lahko tovrstno druženje izven čredinke ponovimo nekaj dni zapored in nato začnemo z uvajanjem konja v čredinko, kjer bo bival.

Če vodilni konj zavrača prišleka in izkazuje agresivno vedenje do njega, je smiselno prišleka naslednji dan spoznati z drugim konjem iz črede. Običajno je v tem primeru najbolj varno spoznati novega konja s konjem, ki je najnižje na hierarhični lestvici ali s takšnim, za katerega vemo, da rad navezuje stike z drugimi konji in je zanj verjetneje, da bo prišleka hitreje sprejel (npr. mlajši konji so lahko bolj radovedni). Po odzivih obeh konj se odločimo ali bomo ponovili spoznavanje izven lastnih čredink, da okrepimo stik, ali lahko naslednji dan nadaljujemo s spoznavanjem ostalih članov v čredi.

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del - negodovanje vodilnega konja

Negodovanje vodilnega konja lahko takoj opazimo po nazaj položenih ušesih.

Ob spoznavanju ostalih članov črede je največ možnosti za poškodbe, zato se to vedno počne pod nadzorom oskrbnika, ki ima vzpostavljen vodilni položaj v čredi. To pomeni, da ga vsi konji v čredi sprejemajo kot avtoriteto oz. se mu ne bodo postavljali po robu, če bo želel zaščititi novega konja, in bo lahko pomiril nastalo situacijo.

Poleg tega je potrebno zagotoviti, da ima čreda dovolj prostora za umike ob morebitnih spopadih, zato lahko tovrstno spoznavanje najbolj uspešno izvedemo v pašni sezoni, ko konje preprosto spustimo skupaj na pašo in se tam delno zaposlijo s travo. Če pašnika nimamo na voljo, bomo naslednjih nekaj dni morali v urnik načrtovati čas, ki ga bomo preživeli s čredo in novim konjem.

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del - konji imajo na pašniku več prostora za umik

Konji na pašniku imajo običajno na voljo več odprtega prostora za gibanje in predvsem umik, zaposlijo se tudi s pašo, zato je pogosto to najvarnejše območje za uvajanje konj v novo čredo.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 2. del

HOME
NAZAJ NA “ŽIVALSKI SOPOTNIKI”
NAZAJ NA “KONJI”

Avtor: Ajda Mav, intuitivno empatično konjeništvo

O MENI

Delite ŌKAMI članek 🐾

Bradata agama
Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 2. del

*Spletne vsebine ŌKAMI so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Več si preberite tu.