Kdo je kriv za obračanje sedla?

Avtor članka: Katja Porenta
Deli s prijatelji

Vsi jahači vemo, da je iskanje sedla, ki se odlično prilega tako jahaču kot konju, nočna mora. Dobro sedlo je nujen pogoj za pravilno gibanje konja pod jahačem in za ohranjanje zdravega hrbta. Iskanje dobro prilegajočega se sedla je izjemno kompleksen proces, ki zahteva ne le izkušenega sedlarja, temveč tudi občutljivega jahača, ki zna pod seboj začutiti razliko. Da je stvar še bolj zahtevna, se včasih tudi dobro prilegajoča sedla lahko grdo obnašajo.

Eden izmed opozorilnih znakov pri sedlih je brez dvoma pojav, kjer sedlo nenehno leze bodisi v levo ali desno stran. Sedlo, ki zleze stran od svojega idealnega mesta, seveda ne more dobro opravljati svoje naloge prenašanja sil, kar lahko na dolgi rok povzroči boleč hrbet tako pri konju kot pri jahaču.

Zakaj pravzaprav pride do tega, da se sedlo na konju preveč premika? Ali gre v tem primeru vedno za nepravilno prilegajoče se sedlo in je za napake vedno kriv sedlar? Raziskave kažejo, da temu ni vedno tako, saj tudi sedla, ki se popolno prilegajo, včasih lezejo na eno ali drugo stran.

Ali je vedno krivo sedlo?

Nedvomno obstaja veliko razlogov, zaradi katerih se lahko zgodi, da sedlo med ježo ne ostane na mestu. Sedlo se lahko pomakne preveč naprej, preveč nazaj ali v eno ali drugo stran. V svojih raziskavah se je Dr. Sue Dyson, svetovno znana veterinarka in specialistka za ortopedijo, posvetila stranskemu premikanju. Ena izmed nalog dobrega sedla je, da med gibanjem natančno sledi premikom konjevega telesa. Ker je konj organsko, živo bitje, sedlo pa trda struktura, je to do neke mere nemogoča zahteva. Odgovorni jahači stremimo k temu, da sedlo sledi konju, kolikor je to pač mogoče. Do katere mere se sedlo na konju premika, je odvisno od tega, kako dobro se sedlo prilega.

Sedlo, ki se slabo prilega, se bo na konju premikalo precej, pri dobro prilegajočih se sedlih je lahko premikanje minimalno. Prvi izmed razlogov za stransko premikanje sedla je torej slabo prileganje sedla ali asimetrija v samem sedlu. Še bolj preprost razlog je lahko ta, da je podsedelni pas zapet preohlapno. Če imamo težave s premikanjem, je smiselno, da ta dva vzroka izključimo na začetku s pomočjo dobrega sedlarja.

Naslednji potencialni vzrok je asimetrija jahača. Vsi ljudje smo nagnjeni k temu, da eno stran telesa uporabljamo drugače od druge, kar pogosto poteka na nezavedni ravni. Veliko jahačev se spopada z asimetrijami v sedlu, zaradi katerih lahko eno nogo obremenjujejo bolj kot drugo, se krivijo v eno eli drugo smer ali eno roko uporabljajo močneje kot drugo. Do tega lahko pride zaradi starih poškodb, področij napetosti ali zaradi pomanjkanja propriocepcije oziroma zavedanja, kje se nahajajo deli njihovega telesa glede na prostor. Pogosto se jahaču zdi, da se v sedlu giba popolnoma simetrično, realnost pa je povsem drugačna. Tako lahko tudi pravilno prilegajoče se sedlo zleze na eno ali drugo stran, ker je ena stran obremenjena bolj kot druga.

Ali je to glavni vzrok za premikanje sedla, lahko preprosto preverimo tako, da se na konja usede jahač, ki nima težav z asimetrijo. Če v tem primeru sedlo ostane na mestu, smo našli vzrok težav. Asimetrijo jahača je mogoče popraviti s skrbnim treningom propriocepcije in koordinacije in piljenjem jahalnih sposobnosti pod budnim očesom izkušenega trenerja. Če pride do premikanja sedla tudi pod bolj simetričnim jahačem, je detektivsko delo potrebno nadaljevati. Če ni krivo sedlo in ni kriv jahač, potem je najverjetneje kriv konj. Raziskave dr. Dysonove so pokazale, da za premikanjem sedla lahko obstaja tudi bolj kompleksen vzrok, ki izvira iz konjevega gibanja.

Kaj pravi znanost?

Interakcija jahača, konja in sedla je izjemno kompleksna, zato je potrebno vse raziskave na to temo zastaviti natančno, preudarno in upoštevajoč vsako malenkost. S tem v mislih je bila pod okriljem organizacije Animal Health Trust izvedena obsežna raziskava na temo premikanja sedla. Raziskava, ki je vključevala 128 konj, je naslavljala vprašanje, kateri dejavniki konjevega gibanja vplivajo na stransko premikanje sedla. Pri vsakem konju so ocenili gibanje (prisotnost ali odsotnost šepanja), simetrijo hrbta in premikanje sedla. Da bi bolje razumeli, kako na premikanje sedla vpliva šepanje, je bila ocena izvedena pred in po administraciji diagnostične analgezije (živčne blokade). Vsakega konja sta jahala dva različna jahača – njegov redni jahač in izkušen jahač, z namenom, da se izključi vpliv jahačeve asimetrije. Jahalni test, med katerim so pri konju ocenili šepanje in premikanje sedla, je trajal 30 minut.

Stopnjo šepanja so nato ocenili od 1 do 8, premikanje sedla pa od 0 do 2. Na ta način so bili rezultati mnogo lažji za interpretacijo. Od 128 konj jih je 71 šepalo na zadnjo nogo, pri čemer je bilo pri 38 mogoče opaziti premikanje sedla vedno v isto smer. Med vsemi je bilo 26 konj, ki so šepali na sprednjo nogo, vendar je bilo konstantno premikanje sedla v eno smer opazno le pri enem izmed njih. Bolečine v hrbtu in na področju SI sklepa so bile prisotne pri 20 konjih, vendar pri nobenem izmed njih ni bilo mogoče opaziti konstantnega premikanja sedla v eno smer. Premikanja sedla prav tako ni bilo pri enajstih zdravih konjih. Ti podatki nam povedo, da obstaja močna povezava med konstantnim premikanjem sedla v eno smer in šepanjem na zadnjo nogo, saj se je sedlo konstantno premikalo v eno smer pri kar 54 % konjih, ki so šepali na zadnjo nogo. Po administraciji živčnih blokad, s katerimi so odpravili bolečino in šepanje v zadnji nogi, je premikanje sedla izginilo pri 37 od 38 konj. Tako lahko zaključimo, da je poleg nepravilno prilegajočega se sedla in jahačeve asimetrije, lahko za premikanje sedla krivo tudi manj očitno šepanje. V večini primerov se bo sedlo premaknilo proti smeri šepave noge.

Raziskave so pokazale, da je poleg nepravilno prilegajočega se sedla in jahačeve asimetrije, lahko za premikanje sedla krivo tudi manj očitno šepanje. V večini primerov se bo sedlo premaknilo proti smeri šepave noge.

Kaj to pomeni v praksi?

Praktična vrednost te raziskave je izjemna, saj manj očitne oblike šepanja pogosto ostanejo neopažene toliko časa, dokler težava ni napredovala do te mere, da je potrebna zahtevna rehabilitacija in daljši odmor od dela. Boljše prepoznavanje prvih znakov šepanja je veščina, h kateri mora stremeti vsak jahač, trener in lastnik konja. Vztrajno obračanje sedla v eno smer je pojav, ki ga večina jahačev brez težav prepozna. Ponovno je potrebno poudariti, da sedlo, ki se na konju ne bi vsakič nekoliko premikalo, ne obstaja.

Določena mera premikanja sedla iz ene smeri v drugo je neizogibna in sprejemljiva. Raziskave, opravljene na to temo, so potrdile, da se pravilno prilegajoče se sedlo na konju, ki ne šepa, premika za okoli 2 cm iz ene strani na drugo. To je zgolj majhen obseg gibanja, ki ga človeško oko ne zazna. Pozorni bodimo takoj, ko se sedlo opazno obrača vedno v isto stran.

Če torej na hitro povzamemo, je za obračanje sedla kar nekaj vzrokov. Najlažje je, če najprej izločimo lastno asimetrijo, tako, da primerjamo, ali se sedlo premika tudi pod drugim jahačem. Če sedlo ostane na mestu, je naša naloga, da izboljšamo svojo propriocepcijo in veščine jahanja s pomočjo dobrega trenerja. Če naša asimetrija ni odgovor, poglejmo, kako se sedlo prilega konju.

To nalogo zaupajmo izkušenemu sedlarju, ki nam bo znal svetovati. Če tudi sedlo ni odgovor, je čas, da pokličemo veterinarja in si podrobno ogledamo konjevo gibanje. Obstaja namreč možnost, da imamo opravka s šepanjem na zadnjo nogo. Hitreje, kot bomo težavo prepoznali, hitreje bomo lahko odpravili vzrok in konju povrnili spodobnost zdravega in uravnoteženega gibanja.