Pomembnost mačjih dobrin in optimizacije okolja

Avtor članka: Helena Pauko
Deli s prijatelji

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da so dobrine tiste stvari, ki zadovoljujejo človeške potrebe. To so lahko materialne, torej potrošne dobrine, ali pa tudi duhovne dobrine, odvisno je od tega, kakšno vrednost in pomen ima dobrina glede na potrebo posameznika. V živalskem (mačjem) svetu se termin dobrina uporablja na enak način, saj z dobrinami zadovoljimo tako osnovne kot tudi njihove nadstandardne potrebe ter omogočimo izražanje naravnih vedenj.

Potrebe in vedenja: kaj so in kako jih razvrščamo

Ena izmed najbolj prepoznavnih teorij Abrahama Maslowa (lestvica potreb po Maslowu) uvršča potrebe v različne skupine oziroma jih razvršča hiearhično glede na njihovo pomembnost in doprinos. Lestvica deli potrebe na osnovne ali nižje potrebe (nujne za preživetje) ter višje potrebe (osebna rast in razvoj). Glede na lestvico potreb po Maslowu morajo biti osnovne potrebe zadovoljene, če želimo, da jim sledi zadovoljitev naslednje skupine potreb, vendar to ni vedno tako, namreč vsak posameznik sam določi, katere potrebe so zanj bolj pomembne. Kakšne pa so potrebe mačk glede na Maslowo lestvico in kako jih razvrščamo?

Osnovne fiziološke/biološke potrebe mačk

Naročniška vsebina

Vas zanima celoten prispevek? Prijavite se v portal oziroma postanite ŌKAMI naročnik.