Etogram bolečine pri jahalnem konju

Avtor članka: Katja Porenta
Deli s prijatelji

Konji so po naravi zelo stoične živali, ki bolečino najraje skrijejo, če jo le lahko. To jim je v preteklosti sicer koristilo, saj so plenilci zaradi tega mnogo težje prepoznali šibkejše živali v čredi, v današnjem času pa jim povzroča velike preglavice. Konjeva stoična narava pogosto povzroči, da lastnik težavo opazi šele, ko je bolečina že tako velika, da je konj ne more več skrivati. Življenja konj in njihovih lastnikov pa bi bila mnogo lažja, če bi lahko bolečino pri konjih prepoznali, ko je še zelo blaga. S tem se podrobno ukvarja doktorica Sue Dyson, ki je v zadnjih letih uspešno izdelala sistem, po katerem lahko na podlagi izraza na konjevem obrazu prepoznamo že prve znake bolečine.

Etogram je podroben katalog vedenj

Prepoznavanje bolečine pri konjih je manj problematično, ko gre za zelo močno bolečino, kakršno vidimo pri hudih kolikah, laminitisu in zelo očitnem šepanju. Večja težava je pri prepoznavanju bolečine, ki je povezana z blažjo obliko šepanja, težavami s hrbtom, želodčnimi razjedami in podobnim. Jahači in trenerji blažjih oblik šepanja pogosto sploh ne opazijo, saj so lahko prvi znaki težav z gibalnim aparatom zelo neizraziti.

Po izsledkih novejših raziskav pa trpi v Veliki Britaniji blažjo obliko šepanja kar 47 odstotkov populacije športnih konj, ne da bi njihov trener ali jahač to opazil. Neizrazito šepanje se najpogosteje pokaže kot vedenjske težave ali zmanjšana sposobnost za izvajanje določenih elementov. Slabše opravljanje dela ali slabša tekmovalna sposobnost pa se pogosto označita za vedenjski problem, namesto da bi se poiskal pravi vzrok tega. In tako taki konji še naprej trenirajo in so za spremenjeno vedenje pogosto celo kaznovani.

Sčasoma to vodi do resnih poškodb, kar terja daljši odmor od dela, lahko pa celo omeji konjevo kariero. Temu bi se v mnogih primerih dalo izogniti, če bi lastniki bolje prepoznavali prve znake bolečine. Ker je prepoznavanje prvih znakov gibalnih težav zelo zahtevno, si ekipa Animal Health Trust iz Velike Britanije pod vodstvom dr. Sue Dyson zadnja leta močno prizadeva za razvoj preprostejšega sistema za prepoznavanje bolečine.

Konji namreč posredujejo veliko informacij o svojem počutju posredujejo z obrazno mimiko. Tako lastniki in jahači praviloma prepoznajo, da izraža konj z nazaj položenimi ušesi nejevoljo, strah s široko razprtimi nosnicami in podobno. Enako kot strah in jezo pa je na konjevem obrazu mogoče prepoznati tudi bolečino. Ekipa dr. Dyson je tako razvila etogram, tj. katalog znakov mimike, s pomočjo katerega lahko lastniki, jahači in trenerji prepoznajo, ali kaže konj med jahanjem znake bolečine.

Etologija je znanstvena veda, ki preučuje vedênje živali. Gre za relativno mlado vejo znanosti, ki se ukvarja z vprašanji, kot so, kako se živali učijo, kako med sabo komunicirajo in kaj njihova določena vedenja pomenijo. Etogram je katalog vedenj, ki opisuj pogostost določenih tipov vedenja pri posamezni vrsti živali. Etogram za prepoznavanje bolečine je torej podroben seznam znakov bolečine, ki jih lahko prepoznamo na konjevem obrazu. O konjevem počutju lahko sklepamo po njegovih ušesih, nosu, očeh, gobcu in položaju glave. Vsak izmed teh delov konjeve glave lahko izraža različna stanja počutja, kot so radovednost, dolgočasje, bolečina in podobno.

Etogram pa opisuje, kaj se dogaja s temi deli, ko je prisotna bolečina. V prvih fazah razvijanja etograma je dr. Dyson poskušala presoditi, ali je povprečen jahač sploh sposoben prepoznati različne izraze na konjevem obrazu. Za sodelovanje je prosila več laičnih konjeniških navdušencev. Naloga vsakega izmed njih je bila, da si ogleda večje število fotografij konjeve glave in pri vsaki opiše položaj določenega dela glave. Udeleženci so morali tako povedati, kakšen je položaj ušes, ali je okoli gobca prisotna napetost, ali je oko sproščeno in podobno.

V drugi fazi so morali udeleženci s pomočjo uporabe kataloga določiti, ali je konj na sliki v bolečinah ali ne. Vsakemu delu glave so prisodili, ali kaže znake bolečine ali ne, z lestvico od 0 do 3. Na koncu so rezultate sešteli in na lestvici izražanja bolečine dobili objektivno vrednost.

Rezultati te faze so bili zelo spodbudni, saj so bili laiki v večini primerov sposobni ločiti konje, ki so šepali, od zdravih konj, in to zgolj s pomočjo opazovanja mimike. Ti izsledki kažejo, da ima etogram res veliko uporabno vrednost.

Znake bolečine je treba umestiti v kontekst

Etogram se osredotoča na opazovanje posameznih delov konjevega obraza, bistveno pa je, da posamezna opažanja nato povežemo v smiselno celoto. Nazaj položena ušesa, na primer, so pogost znak bolečine, a včasih izražajo tudi kaj drugega. Konji, ki ne marajo bližine drugih konj, bodo ušesa položili nazaj tudi, če se jim bo med jahanjem drug konj preveč približal. Zaradi tega je treba vsak del obraza opazovati v kontekstu celote.

Poleg ušes so dober pokazatelj bolečine tudi oči. Oči izražajo bolečino tako, da prenehajo biti mehke in okrogle, temveč nekoliko spremenijo obliko. Kost nad očesom postane na videz bolj izrazita, nad očesom se pojavijo gube, celotno oko pa dobi bolj trikotno obliko. Veke so lahko napol ali celo popolnoma zaprte. Konjev pogled je napet, v kotu očesa pa lahko opazimo beločnico, ki pri konju sicer ni vidna.

Etogram se osredotoča na opazovanje posameznih delov konjevega obraza, bistveno pa je, da posamezna opažanja nato povežemo v smiselno celoto.

Znake bolečine lahko opazimo tudi okoli konjevega gobca, predvsem kot napetost okoli čeljusti, stiskanje zob ali škripanje z njimi, tudi odpiranje ust. Konjeve nosnice lahko postanejo v odgovor na bolečino bolj toge in razširjene, okoli gobca pa se pojavi večje število gub. O konjevem počutju nam lahko veliko pove tudi drža glave. Konji, ki nosijo glavo visoko, jo nagibajo na eno stran ali z njo nenehno opletajo, se najverjetneje ne počutijo dobro.

To je lahko posledica nepravilnega delovanja jahača, slabo prilegajoče se opreme ali pa dlje trajajočih težav z gibalnim aparatom. Po dognanjih dr. Dyson so konji, ki kažejo osem ali več znakov iz etograma, najverjetne v bolečinah. Znakov, ki se pojavljajo že dalj časa, nikar ne odmislimo, češ, naš konj je pač tak. Morda pa se že dolgo spopada z bolečino, ki jo doživlja med jahanjem. Ker konji bolečino radi skrivajo, moramo biti zelo pozorni že na najmanjše znake težav. In ker je preprečevanje poškodb mnogo lažje kot odpravljanje nastale škode, pokličimo veterinarja raje prezgodaj kot prepozno.

Glede na spodbudne rezultate, ki jih dosega ekipa Animal Health Trust, bo ta objektivni sistem za ocenjevanje bolečine glede na obrazno mimiko že kmalu ugledal luč sveta. Tako se morda bližajo časi, ko bo že povprečni lastnik konja sposoben pri svojem konju prej prepoznati bolečino in ukrepati, še preden se pojavijo resne poškodbe.

Uporaba etograma v praksi

V spodnji razpredelnici je opisanih vseh 24 vedènj, ki jih obsega etogram bolečine pri konju pod sedlom. Njegova uporaba v praksi je pravzaprav zelo preprosta, vendar zahteva nekaj vaje. Osnovna ideja je, da konja pod sedlom določen čas opazujemo in beležimo opažena vedenja iz etograma. To lahko počnemo v živo, med opazovanjem konja, še lažje pa je, če jahalni par posnamemo in si nato posnetek v miru ogledamo in tako beležimo opažanja.

Kot jahači smo na nekatera vedenja pogosto tako navajeni, da jih preprosto ne opazimo več, zato je zelo pomembno, da si resnično vzamemo čas in se uporabe etograma lotimo kot znanstvenega eksperimenta – prosimo na primer prijatelja, naj nas posname med tipičnim treningom, nato pa si posnetek oglejmo z objektivnimi očmi.

Poskusimo se izogniti pristranskosti in bodimo sami do sebe resnično odkriti. Eno ali dve vedenji seveda še ne pomenita nujno, da konj šepa, če jih opazimo osem ali več, pa obstaja velika verjetnost, da našega konja nekaj boli. Morda je to blažja poškodba, morda boleč hrbt, neprimerno sedlo ali neuravnotežen jahač.

Res je, da nam to, kar nam rezultati etograma povedo, morda ne bo vedno všeč, a z njihovo pomočjo bomo prepoznali prve znake težav, še preden se pojavi poškodba. Ko se usedemo v sedlo, je namreč naša dolžnost, da poskrbimo za to, da lahko konj svoje delo opravlja brez bolečin in neudobja.