Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 2. del

V prvem delu prispevka sem pisala o predpripravi na prihod novega konja in prvih dneh, ko se konj spoznava s posameznimi člani črede. V nadaljevanju bom pisala o drugem delu procesa uvajanja, ko je konj že pripravljen na selitev iz lastne ograde v skupno, kjer se nahaja še vsaj eden ali več konj, ki jih ne pozna od prej.

Preselitev iz samostojne ograde v skupno čredinko

Ko je novi konj že spoznal vse ali vsaj najpomembnejše konje v čredi in se je izkazalo, da se pod nadzorom oskrbnika ali lastnikov konji obnašajo obvladljivo in predvsem varno, se ga lahko pripelje v ogrado, kjer bo kasneje stalno bival.

Ob preselitvi konja v njegovo novo čredinko, mu moramo najprej pokazati vse pomembne postaje (krmišče, napajališče in morebitni spalni del).

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo 2. - več krmilnih postaj

V čredinkah mora biti na voljo vsaj toliko krmilnih postaj, kolikor je konj. Še bolje je, če jih je na voljo več, da lahko konji prosto krožijo od ene krmilne postaje do druge in se varno umaknejo ob pregonu dominantnejšega konja, in kljub temu nihče ne ostane brez dostopa do hrane.

V začetnih fazah uvajanja znotraj čredinke je zelo verjetno, da bo čreda prišleka zavrnila oz. ga izločila zaradi potencialne grožnje, ki jo predstavlja. Bolj dominantni konji prišleki si bodo hitro poskusili zagotoviti mesto pri krmišču, tisti bolj podredljivi in plašni pa bodo verjetno stežka prišli do hrane.

Nujno je, da ob prvih dneh pokladamo seno na več mestih ali uredimo dodatno krmilno postajo za novega konja, da ob pregonu iz krmilnega mesta noben konj ne ostane brez hrane. Da nobenemu od konj ne povzročamo pretiranega stresa, čas prisotnosti novega konja v obstoječi čredi postopoma povečujemo. Na začetku lahko konja pustimo v čredinki le nekaj minut oz. dokler ocenjujemo, da je varno in lahko preprečujemo večje izgrede, sčasoma pa ta čas daljšamo.

Nujno je, da ob prvih dneh pokladamo seno na več mestih ali uredimo dodatno krmilno postajo za novega konja, da ob pregonu iz krmilnega mesta noben konj ne ostane brez hrane.

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo 2. - različne krmilne postaje

Konji iz različnih čredink imajo različne krmilne postaje. Na levi sistem „slow feeder“, na desni mreže s senom. Čredinke so pregrajene z ograjo iz električnega pastirja.

Naslednji teden ali dva lahko novega konja vsak dan v čredinko spuščamo za omejen čas, vendar vedno ob naši prisotnosti. Medsebojno interakcijo črede je potrebno pozorno spremljati, da lahko ocenimo, kdaj je primeren čas, da novega konja pustimo s čredo v čredinki tudi nenadzorovano.

Če se pri preganjanju novega konja še vedno pojavljajo burne reakcije na obeh straneh, moramo čas uvajanja ustrezno podaljšati. Konja lahko pustimo nenadzorovano v čredi šele, ko se večina konj zanj ne zanima več pretirano oz. jim ne predstavlja grožnje in lahko miroljubno shajajo en z drugim.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del

Potrebno je vedeti, da lahko tudi pod budnim očesom ljudi med uvajanjem pride do poškodb, skoraj zagotovo pa bo do njih prišlo v času, ko jih ne bomo več nenehno nadzorovali, zato je potrebno nekatere poškodbe vzeti v zakup.

Običajno so to površinske rane od ugrizov ali brc, ko se konj ni dovolj hitro umaknil, vendar ne gre za resne poškodbe, ki bi ogrozile konjevo telesno stanje ali življenje.

Ajda Mav - praktična izvedba uvajanja konja v čredo 2. - površinske rane od brce

Primer površinske rane od brce – odrgnina.

Če se po vsakodnevnem nadzorovanem uvajanju in nekaj tednih  konji v čredinki ne nehajo spopadati oz. se njihove reakcije ne umirjajo, je potrebno konju omogočiti vstop v drugo čredo. Lahko se tudi zgodi, da določen konj ne bo primeren za nastanitev na vašem posestvu oz. posestvu, ki ste si ga izbrali, zato je smiselno izbrati drugačno okolje zanj.

V pretežni meri sem se pri navajanju informacij osredotočila na težavne situacije, ki se pojavljajo. V nekaterih primerih se konji hitro vklopijo v čredo in vzpostavijo normalne odnose v veliko krajšem času kot je opisano zgoraj. Pomembno je, da konje dobro poznamo in jih ves čas pozorno opazujemo, da lahko na podlagi njihovih reakcij predvidevamo večino nadaljnjih odzivov in celoten potek uvajanja.

ŌKAMI TRGOVINA – KRMNI DODATKI ZA KONJE

V praksi se mi je že zgodilo, da se je konj v enem dnevu vklopil in ostal s čredo brez poškodb in večjih težav, medtem ko je najzahtevnejši primer uvajanja trajal nekaj let in zahteval premikanje iz čredinke v čredinko ter kombiniranje bivanja z različnimi konji.

O praktičnih primerih uvajanja konj v črede različnih struktur, pa v prihodnjih prispevkih.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Konsistentnost pri delu s konji

HOME
NAZAJ NA “ŽIVALSKI SOPOTNIKI”
NAZAJ NA “KONJI”

Avtor: Ajda Mav, intuitivno empatično konjeništvo

O MENI

Delite ŌKAMI članek 🐾

Praktična izvedba uvajanja konja v čredo – 1. del
Abscesi v kopitu

*Spletne vsebine ŌKAMI so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Več si preberite tu.