Kategorije: Gibalni aparat, KATJA PORENTA, Konji, Trening in šport, ZA ŽIVALSKE SOPOTNIKE, Zdravje konjObjavljeno: 17. avgusta, 202112 min read

Delovanje konjevega zatilja

Stik med lobanjo in prvim vratnim vretencem – zatilje- je pri konjih izjemno pomembno področje, ki igra veliko vlogo pri pravilnem gibanju in napredovanju pri treningu. Gre za zelo občutljivo področje, ki lahko ob nepravilnem delovanju negativno vpliva na konjevo celotno gibanje in sposobnost dela. Osnovno razumevanje delovanja zatilja nam omogoča, da sprejemamo boljše odločitve pri oskrbi in treningu ter se naučimo zgodaj prepoznavati morebitne težave .

Na kratko o anatomiji

Konjev vrat sestavlja sedem vratnih vretenc, ki delujejo kot celota, da konju omogočijo velik obseg gibanja v vratu. Zadnjih pet vretenc si je po obliki in funkciji precej podobnih, prva dva sta povsem drugačna. Kakšen obseg gibanja ima konj v prvih dveh vratnih vretencih, narekuje oblika sklepa. Sklep med lobanjo in prvim vratnim vretencem je zgrajen tako, da omogoča gibanje gor in dol (ekstenzija in fleksija). Pravimo, da konj z gibanjem v tem sklepu pokima. Ko je zatilni sklep v fleksiji in glava spuščena je možno v tem sklepu tudi gibanje vstran (lateralna fleksija).

Ta gib omogoča pravilno previjanje v zatilju, ki ga potrebujemo med gibanjem na krožnici, stranskih hodih in ovinkih. Sklep med prvim in drugim vratnim vretencem je povsem drugačen. Namesto fleksije in ekstenzije namreč omogoča rotacijo. Gibanje v tem sklepu povzroči nagibanje oziroma zvračanje glave, o kateri govorimo, kadar se konjev gobec pomakne v eno stran, njegova ušesa pa v drugo.

Katja Porenta - nepravilno delovanje konjevega zatilja - zatilje

Uravnotežena drža zahteva harmonično delovanje vseh mišic.

V praksi lahko to vidimo, kadar ima konj med previjanjem eno uho nižje od drugega. Različna zgradba teh dveh sklepov konju omogoča mnogo večji razpon gibov, ki jih lahko naredi z vratom in glavo. Le-to mu med drugim omogoča boljše fokusiranje vida in nudi evolucijsko prednost.

Velik razpon različnih gibov pomeni, da konj potrebuje veliko število mišic, ki izvajajo te gibe. Konjev vrat ima več kot dvajset parov različnih mišic, ki skrbijo za nemoteno gibanje. Ker sta prvi dve vretenci tako specializirani, ju obdaja veliko manjših, prav tako specializiranih mišic. Večje mišice vratu delujejo na več vretenc naenkrat, medtem ko se manjše osredotočajo na posamezne sklepe med vretenci.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Delovanje konjevega vratu

Vloga zatilja pri jahanju

Konjevo zatilje igra pomembno vlogo pri pravilni drži konja pod jahačem, saj gre za ključno področje pri tako imenovanem naslonu, ki opisuje stik med konjevim gobcem in jahačevo roko. Pravilno delovanje zatilja je bistveno pri občutku lahkotnosti, ki ga jahač občuti na vajetih. Kadar se konj pod jahačem giblje pravilno, so globoke mišice pod bazo vratu aktivne, da lahko to področje dvignejo in podaljšajo, vrat mišice zatiljamorajo biti pri tem sproščene.

V tem primeru je konj mehak na vajetih, saj glava zaradi sproščenih zatilnih mišic pasivno pada proti vertikali, konj je sposoben mehkega previjanja v ganašah, ki izhaja iz stika med zatiljem in prvim vratnim vretencem. Kadar je jahačeva roka premočna, se konj pretiranemu pritisku upira z napenjanjem zatilnih mišic. Napete zatilne mišice onemogočajo upogibanje (fleksijo) sklepa med zatiljem in prvim vratnim vretencem, kar pomeni, da je pravilno previjanje izgubljeno.

ŌKAMI TRGOVINA – KRMNI DODATKI ZA KONJE

Če jahač kljub temu konja sili v to, da glavo obrne v levo ali desno, bo konj ta gib ponudil iz sklepa med prvim in drugim vratnim vretencem in pri tem nagnil glavo. Glava bo zvrnjena, eno uho bo nižje od drugega, ravnotežje bo izgubljeno. Kadar je konj dlje časa podvržen premočnemu delovanju vajeti ali neprimerni uporabi pripomočkov, kot so pomožne vajeti, lahko zatilne mišice postanejo kronično zakrčene in skrajšane.

V tem primeru bo pravilno gibanje praktično nemogoče, saj bo konj izgubil sposobnost pravilne uporabe zatilja. Pri konju, ki se giblje pravilno, je najvišja točka vratu njegovo zatilje, ker glava zaradi sproščenih zatilnih mišic pasivno pada proti vertikali. Če so te mišice napete, konj ni sposoben upogiba med zatiljem in prvim vratnim vretencem. Če jahač od konja vseeno zahteva držo glave na vertikali, bo konj jahaču želel ustreči tako, da bo upognil sklep med drugim in tretjim vratnim vretencem. Vrat tako dobi prelomljen videz, najvišja točka ni več zatilje, temveč področje drugega in tretjega vretenca.

Katja Porenta - nepravilno delovanje konjevega zatilja - kronično zakrčeno zatilje

Sklep med lobanjo in prvim vratnim vretencem je odgovoren za pravilno previjanje v ganašah (1), sklep med prvim in drugim vratnim vretencem omogoča rotacijo. Iz tega sklepa izvira zvračanje glave (2).

Kadar je konj dlje časa podvržen premočnemu delovanju vajeti ali neprimerni uporabi pripomočkov, kot so pomožne vajeti, lahko zatilne mišice postanejo kronično zakrčene in skrajšane. 

Težave

Zatilje je izjemno občutljivo področje, zato je vzrokov za težave veliko. Med njimi prevladuje jahanje s premočno roko in nepreudarna uporaba pripomočkov kot so pomožne vajeti. Zakrčene mišice lahko izvirajo iz težav s čeljustim sklepom ali zobmi, zato je pomembno, da v primeru suma na težave z zatiljem preverimo, kakšno je stanje konjevih zob. Ob prisotnosti bolečih konic, ki nastanejo na zobeh, se konj pogosto bolečini poskuša izogniti tako, da glavo nosi in premika drugače, kot bi jo sicer. To lahko sčasoma vodi do neenakomerno razvitih in zakrčenih zatilnih mišic.

Zakrčenim mišicam pogosto botrujejo tudi težave z zatilnim sklepom. Travmatične poškodbe, kot so padci vznak, strganje s priveza ali brce v glavo ali vrat, lahko vodijo v subluksacijo zatilnega sklepa. To pomeni, da se sklep rahlo premakne iz svojega prvotnega položaja tako, da je njegov obseg gibanja nepopoln. Kadar je obseg gibanja zmanjšan ali neenakomeren v eno in drugo smer, konj zatilja ne more pravilno uporabljati. Ko jahač od njega zahteva enakomerno previtost, mu le-to povzroča težave, zato konj sčasoma razvije področja zakrčenosti. Znaki težav z zatiljem so po navadi najbolj očitni med jahanjem.

Pogosto je stresanje z glavo, upiranje vajetim in nesposobnost pravilnega previjanja. V večini primerov ima jahač občutek, da je konj v roki težak, lahkotnost gibanja je izgubljena. Področje zatilja je na dotik trdo in občutljivo.

Pogosto je stresanje z glavo, upiranje vajetim in nesposobnost pravilnega previjanja. V večini primerov ima jahač občutek, da je konj v roki težak, lahkotnost gibanja je izgubljena. Področje zatilja je na dotik trdo in občutljivo. Veliko konj se vsakršnemu dotiku okoli zatilja in ušes upira. Zatilne mišice so pogosto že na pogled pretirano razvite. Pri konju, ki se giblje pravilno, celoten vrat daje občutek enakomernosti in enotnosti. Kadar imamo opravka z zakrčenimi zatilnimi mišicami, je področje za ušesi pogosto pretirano izrazito.

Področje zatilja je izjemno pomembno tudi z vidika živčnega sistema, saj med zatilnimi mišicami in zunanjo ovojnico hrbtenjače (trda opna) obstaja direktna povezava. Kadar je prisotna disfunkcija zatilja, ki jo spremljajo zakrčene mišice in vezivno tkivo na tem področju, lahko ima le-to negativen vpliv na delovanje živčevja. To se lahko kaže kot težave pri koordinaciji in zavedanju lastnega telesa. Konj, ki ima poslabšano koordinacijo, lahko hitro postane zelo nevaren, saj je bolj podvržen nevarnosti za padec, zato je nujno, da zatilje ohranjamo zdravo.

PRIPOROČAMO TUDI BRANJE PRISPEVKA: Kaj je fascija in zakaj je za mojega konja pomembna

Katja Porenta - nepravilno delovanje konjevega zatilja - odpravljanje napetosti z manualno terapijo

 Napetost v zatilju je potrebno odpraviti s pomočjo manualne terapije.

Za zdravo zatilje

Ohranjanje zdravega zatilja je bistvenega pomena pri ohranjanju zdrave biomehanike konja. Kot vedno je tudi pri zatilju preventiva mnogo boljša od kurative. Najpomembnejša preventiva pri zatilju je izogibanje pripomočkom, kot so pomožne vajeti, ki konjevo glavo postavljajo v umetno ustvarjen položaj. Paziti moramo tudi, da se izognemo skušnjavi, da z delovanjem roke pretirano vplivamo na konjev gobec in posledično celotno telo. Ne pozabimo, da je položaj konjeve glave le posledica tega, kaj se dogaja drugje v njegovem telesu. Teža, ki jo občutimo v vajetih, je direktno povezana z aktivnostjo konjevega zatilja. Če nas po jahanju bolijo roke, smo lahko prepričani, da konja boli zatilje. To velja ne glede na to, ali jahamo z brzdo ali brez nje.

Med delom nikar ne pozabimo na redne odmore, kjer vajeti popolnoma popustimo in konju omogočimo, da vratne mišice za nekaj trenutkov popolnoma sprosti. To razbremeni zatilje in zmanjšuje možnosti za nastanek zakrčenosti na tem področju. Poleg odgovornega treninga, za zdravo zatilje poskrbimo tudi z rednimi zobozdravstvenimi pregledi. Kadar naletimo na resne težave z zobovjem, moramo vedno poskrbeti še za zatilje, saj se bodo težave najverjetneje odražale tudi tu. Nenehen dostop do voluminozne krme in hranjenje s tal sta pomembna dejavnika, ki vplivata na to, da se konjevi zobje obrabljajo bolj enakomerno. Redno izvajanje korenčkovih razteznih vaj vstran povečuje gibljivost vratu in poskrbi za raztezanje vratnih mišic, kar pripomore k ohranjanju zdravja.

Katja Porenta - nepravilno delovanje konjevega zatilja - zdrava biomehanika

Zdrava biomehanika konja pod jahačem omogoča zdravo delovanje zatilja.

HOME
NAZAJ NA “ŽIVALSKI SOPOTNIKI”
NAZAJ NA “KONJI”

Avtor: Katja Porenta, EEBW manualna terapevtka

O MENI

Delite ŌKAMI članek 🐾

Problematika brahicefaličnih pasem
Izbira pasje šole

*Spletne vsebine ŌKAMI so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Več si preberite tu.