Kako boleča je uporaba biča?

Avtor članka: Katja Porenta
Deli s prijatelji

Bič, eno izmed najstarejših orodij za trening konj, naj bi predstavljal zgolj podaljšek jahačeve roke. Kljub temu njegova uporaba pogosto meji na zlorabo, kar še posebej velja v galopskem športu. Kako boleči pa so zares udarci z bičem? Konjeva velikost marsikoga zavede v mišljenje, da so na bolečino mnogo manj občutljivi kot ljudje. Bolj izkušeni jahači in trenerji sicer vedo, da temu ni tako, pred kratkim pa so to potrdili še znanstveniki.

Avstralska veterinarka dr. Lydia Tong je v nedavni študiji poskušala odgovoriti na vprašanje, kako boleča je za konja uporaba biča. Rezultati so pokazali, da je konjeva koža celo bolj občutljiva na bolečino kot človeška.

Konjeva koža in uporaba biča

Večje živali imajo na splošno debelejšo kožo in so zaradi tega na bolečino mnogo manj občutljivi kot ljudje. Vendar pa po novejših dognanjih to ne velja za konje. Pri občutljivosti na bolečino sta pomembna predvsem dva dejavnika, in sicer debelina kože ter gostota živčnih končičev. V študiji je dr. Tongova poskušala odgovoriti na dve vprašanji: Kakšna je razlika med debelino kože pri človeku in konju? Koliko živčnih končičev ima konj v koži v primerjavi s človekom? Rezultati so pokazali, da je konjeva koža sicer debelejša kot človeška, vendar za manj kot 1 mm. Za razliko v debelini je odgovorno predvsem globoko kolagensko tkivo, ki se nahaja pod vlakni, ki zaznavajo bolečino. Dodaten milimeter debeline torej ne igra nobene vloge pri zaznavanju bolečine. Znanstvenica pravi, da je konjeva vrhnjica (zunanja plast kože, kjer se nahajajo živčni končiči) tanjša kot pri človeku. To pomeni, da je konjeva koža med zunanjo površino in živčnimi končiči pravzaprav tanjša kot pri človeku. Poleg tega je število živčnih končičev, ki se nahajajo v vrhnjici pri konju, znatno večje kot pri človeku. Konjeva koža je torej na bolečino bolj občutljiva kot je naša. Če je udarec z bičem dovolj močan, da je boleč za nas, je še toliko bolj boleč za konja.

Konjeva koža je celo bolj občutljiva na bolečino kot človeška.

Namen študije

Prvotna študija dr. Lydie Tong je bila izvedena v majhnem obsegu in nudi zgolj površen vpogled v kompleksno tematiko primerjave občutljivosti na bolečino med različnimi vrstami. Da bi dobili bolj zanesljive rezultate, bi morali študijo razširiti na mnogo večje število ljudi in konj. Prav to je nadaljnji cilj za to raziskovalko. Obširnejša raziskava s priznano znanstveno veljavo bi lahko služila kot podlaga za uvedbo sprememb v pravilih konjeniškega športa. Vprašanje, ali uporaba biča konje boli, je precej pereča tematika, ki se je znanost do sedaj še ni lotila celostno in sistematično. Glede na to, da gre za eno izmed bolj očitnih oblik zlorabe, ki jo lahko opazijo tudi ljudje, ki se s konji ne ukvarjajo, je pomembno, da se na to vprašanje odgovori z znanstvenega vidika.

Vprašanje zlorabe zaradi biča je še posebej prisotno v galopskem športu, kjer je uporaba biča sicer omejena, vendar pogosto mnogo bolj groba kot v ostalih konjeniških disciplinah. Ker gre za navzven zelo očitno uporabo biča, ki v zadnjem času vzbuja neodobravanje gledalcev, so bila leta 2009 uvedena nova, precej kompleksna pravila za uporabo biča med dirkami. Ta določajo dva različna načina za uporabo biča, omejitve glede števila udarcev pa se nanašajo samo na enega izmed teh načinov. V poziciji, kjer je jahač močnejši (forehand), lahko uporabi bič le petkrat pred zadnjimi 100 metri. Uporaba biča v poziciji, kjer je jahač šibkejši (backhand), ni omejena. Prav tako ni omejena uporaba biča v zadnjih 100 metrih. Gre torej za precej neustrezna pravila, ki uporabo biča omejujejo zgolj navidezno.

Odzivi na rezultate raziskave

Večina predstavnikov galopskih dirk meni, da uporaba biča za konja ni boleča. Gre le za pripomoček, s katerim jahač konja spodbudi h koncentraciji in sodelovanju. Nekateri trdijo celo, da konja spodbudi zvok biča, ne bolečina. Novejši biči, ki se jih uporablja dandanes, so nekoliko podloženi in so precej manj boleči kot biči, ki so jih v dirkah uporabljali nekoč. Glavni predstavnik avstralske galopske zveze, Peter McGauran trdno verjame, da bič konja zgolj spodbuja, ne povzroča pa mu bolečine. Pravi, da bi v primeru, da znanost dokaže, da uporaba biča boli, morali pravila galopskega športa spremeniti tako, da se uporaba biča še bolj omeji ali celo prepove.

V galopskem športu je vprašanje zlorabe zaradi uporabe biča posebej aktualno. Čeprav je uporaba biča omejena, je v tej disciplini pogosto bolj groba kot v drugih konjeniških disciplinah. Leta 2009 so bila uvedena nova pravila za njegovo uporabo med dirkami vendar se zdijo neustrezna, saj omejujejo uporabo biča zgolj navidezno.

Za prepoved bičev v galopskih dirkah se že dolgo časa bori RSPCA, ki trdi, da uporaba biča nasprotuje mednarodnim smernicam za zaščito živali. Uporaba biča naj bi povzročala nepotrebno trpljenje, kar je po vseh mednarodnih zakonih o zaščiti živali prepovedano. RSPCA sicer ne zagovarja popolne prepovedi bičev, vendar pa predlaga, da se njegova uporaba močno omeji. Uporaba biča bi morala biti omejena na pozicijo, v kateri je jahač šibkejši (backhand), omejeno pa bi moralo biti tudi število udarcev v ciljni ravnini. Glede na rezultate dr. Tongove se galopskemu športu morda obetajo velike spremembe. Vse kaže, da bo obsežnejša študija dokazala, da so konji na bolečino občutljivi še nekoliko bolj kot ljudje. V tem primeru bodo morali predstavniki galopskih zvez bodisi uvesti spremembe ali pa priznati, da velik del motivacije polnokrvnih angležev med dirko predstavlja bolečina.