Oblikovanje črede in uvajanje konja v čredo

Avtor članka: Ajda Mav
Deli s prijatelji

V zadnjih letih se je zavedanje lastnikov konj o prednostih nastanitve konja v prosti reji ali t. i. odprtem hlevu precej povečalo in s tem se je povečalo tudi zanimanje za tako rejo. Čeprav je to za večino konj primernejše od nastanitve v hlevu, saj v večji meri zadovolji njihove naravne potrebe, pa je treba vedeti, da prinese to s seboj tudi svojevrstne izzive in se moramo zato oblikovanja čred in uvajanja konj v novo čredo lotiti premišljeno in postopoma.

Nedavne raziskave in izkušnje na področju oskrbe konj so pokazale, da je za konjevo dobrobit pomembno zadovoljiti čim več njegovih potreb, ki izhajajo iz njegovih naravnih danih značilnosti. Med osnovne potrebe konja spadajo potreba po prostem dostopu do hrane in vode ves dan, potreba po prostem gibanju in potreba po družbi in socialnih stikih.

Ker pa je pri nastanitvi v prosti reji ali odprtem hlevu konj kljub vsemu postavljen v prostorsko omejeno okolje, se ob prednostih, ki mu jih s tem omogočimo, pojavi tudi riziko poškodb ob stiku novega konja s čredo, če uvajanja ne izpeljemo z zadostno mero razumevanja konj, ustreznimi uvajalnimi postopki in dovolj časa za izvedbo celotnega procesa uvajanja.

Naročniška vsebina

Vas zanima celoten prispevek? Prijavite se v portal oziroma postanite ŌKAMI naročnik.